Hello, world

КОЙ
Aрхитект, автор, активен гражданин, щастливо отчислен докторант с право на защита по Градски изследвания към СУ „Климент Охридски“.

Подробно – образование и професионален опит, CV, публикации и медийни участия, галерия, контакти.

Набързо – архитектура, дизайн, град, хора, СМГ, УАСГ, Fordewind, Uconomics, ЕДНО, One Architecture Week 2012, 2013, #ostavka.

КАКВО
Архитектура, дизайн и градска среда, а най-вече от хората в тях. Заряд, знание и добри примери, критичен анализ на средата. Информирана про-активност и свързване на единичните усилия в работещи мрежи.

Обратна връзка – коментари, въпроси, предложения – тук.

 

by-nc-sa1
Creative Commons – Attribution/Noncommercial/ ShareAlike

Стандартен